Vänge - Brunna station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 2 anställda, 31 resande och 13 ton gods.
År 1893: 2 anställda, 34 resande och 5 ton gods.
År 1896: 2 anställda, 31 resande och 4 ton gods.
År 1900: 2 anställda, 51 resande och 6 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 16 tåg, 134 avg resande, 20 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 4 anställda, 13 tåg per dag, 66 avg resande, 16 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1953: 2 anställda (1 knt, 1 tb) vid stationen i Brunna. I medeltal 31 tåg per dag. Under året: 7.346 sålda personbiljetter och 180 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 6.
Vänge-Brunna: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002