Sala station, östra delen av bangården 1963Ekonomiska kartan 1963.


Sala, östra delen: Sida 1 Sida 2 (mellersta delen) Västra delen

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008