Sala station, västra delen av bangården


Ekonomiska kartan 1963.

Josefsdal lastplats, 1 km västerut, för Josefsdals tegelbruk, (obem ..1932-1952..).
Sala västra delen: Sida 1 Sida 2 (mellersta delen) Östra delen

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008