Sala station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1905-1911.
Ekonomiska kartan 1960.

Västra delen av bangården
Östra delen av bangårdenAnläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sala: Sida 1 Trafik Västra delen
Östra delen

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008