Sala station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
SJ år 1883: 20 anställda, 186 resande och 65 ton gods.
SJ år 1893: 23 anställda, 207 resande och 82 ton gods.
SJ år 1896: 24 anställda, 209 resande och 72 ton gods.
SJ år 1900: 34 anställda, 318 resande och 121 ton gods.
SJ år 1911: 45 anställda, 16 tåg, 372 resande, 133 ton gods och 56 till- och frånkopplade godsvagnar.
SJ år 1922: 48 anställda, 13 tåg, 128 avg resande, 185 ton gods och 48 till- och frånkopplade godsvagnar.
Sala: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002