Linjen Örbyhus - Dannemora

Uppsala-Tierp
Tierp-Gävle
Tierp-Strömsberg
Orrskog-Söderfors
Dannemora-Hargshamn

Km  Anläggning Namn År
Anm
0
Station
Örbyhus


0,485
Bro
Örbyhusån
1913
9,4
1,932 Väg Upplanda

3,972
Backa

4,384 Hp Kolhagen

6,730 Hp Bennebo

7,000 Bv


8,497 Bro Dannemoraån 1873 17,88
8,807 Stn Dannemora


Copyright © Stig Lundin 2008