Linjen Kristinehamn - Kil

Laxå-Kil MVJ NKlJ KSJ Kil-Charlottenberg Grythyttan-Kil Kil-Åmål Kil-Torsby

Km  Anläggning Namn Anm
289,797 Stn Kristinehamn 0
0
291,000 Vägport Marieberg 1869
0
291,000 Vägbro Marieberg 1869
0
291,088 Bv 343 Marieberg 0
0
291,162 Trumma
1869
0
291,345 Väg Marieberg 0
0
292,000 Vägport Ålkärr 1869
0
293,000 Vägbro Strand 1869
0
294,000 Vägbro Östervik 1869
0
294,000 Bro Östervik 1869
0
294,027 Bv 344 Östervik 0
0
294,300 Bro Gustavsvik 1869
0
294,564 Bv 345 Gustavsvik 0
0
295,000 Vägbro Gustavsvik 1869
0
295,601 Bv 346 Torpåsen 0
0
296,629 Bv 347 Nore 0
0
296,800 Vägbro Nore 1869
0
297,000 Bro Nore 1869
0
298,159 Stn Ölme 0
0
298,300 Vägbro Vänersvik 1869
0
298,384 Väg Ölme 0
0
299,000 Bro Vänersvik 1869 Sorkan 0
299,625 Väg Torp 0
0
299,636 Bv 348 Torp 0
0
300,000 Bro Sjöstad 1869 Ölman 0
301,533 Väg Rudsberg 0
0
301,557 Bv 349 P Rudsberg 0
0
302,340 Väg Sanna 0
0
302,354 Bv 350 Sanna 0
0
302,820 Väg Åkerbo 0
0
304,384 Väg Väglemyra 0
0
304,430 Bv 351 Väglemyra 0
0
305,603 Bv 352 Finntorp 0
0
306,100 Växel Grusgrop 0
0
307,155 Stn Väse 0
0
307,155 Hus 9 A Väse 1868
0
307,200 Hus 9 B Väse 1874
0
307,286 Väg Väse 0
0
307,310 Bv 353 Väse 0
0
309,000 Vägport Hammar 1869
0
309,500 Bro Hammar 1869
0
310,240 Bv 355 Välinge 0
0
311,000 Bro Ekholmen 1869
0
311,850 Bv 356 Ekholmen 0
0
311,863 Väg Ekholmen 0
0
313,460 Stn Stavnäs 0
0
313,470 Väg Stavnäs 0
0
314,400 Vägbro Boberg 1869
0
314,585 Bv 358 Boberg 0
0
315,000 Växel Grusspår 0 Ca 2 km söderut 0
315,300 Vägport Green 1869
0
316,500 Vägport Kungsnäset 1869
0
316,804 Bv 359 Kungsnäset 1868
1944
317,200 Vägport Välsvik 1869
0
317,639 Bro Skattkärr 1869 8 11 m 0
318,000 Vägbro Björknäs 1869
0
318,578 Väg Björknäs 0
0
318,588 Bv 360 Björknäs 0
0
319,000 Bv 361 Skattkärr 0
0
319,000 Väg Skattkärr 0
0
319,193 Stn Skattkärr 0
0
319,908 Väg Ängetorp I 0
0
320,470 Bv 362 Angetorp 0
0
321,000 Bro Lugnvik 1869
0
322,534 Bv 363 Busterud 0
0
323,000 Vägport Alster 1869
0
323,118 Stn Alster 0
0
323,118 Hus 9 A Alster 0
0
324,000 Vägbro Välsviken 1869
0
324,000 Bro Alster älv 1869
0
324,796 Bv 364 Välsviken 0
0
325,000 Vägport Välsvik 0
0
326,120 Bro Dikesälven 1869 9 7 m 0
326,300 Bro Kroppskärrsjön 1869
0
326,500 Vägport Sjöstad 1869
0
326,782 Bv 365 Sjöstad 1868
1969
327,834 Vägbro Örsholmsleden 1970
0
328,000
Klarälven Bro 1869
0
328,725 Bv 366 Attkanten 0
0
328,939 Stn Karlstad Ö 0
0
329,000 Vägport Karlstad Ö 1903
0
329,200 Vägport Pråmkanalen 1925
0
329,360 Bro Pråmkanalen 1925
0
329,383 Bv 368 Pråmkanalen 0
0
329,597 Väg Elektricitetsverk 0
0
330,000 Vägport Hamngatan 1919
0
330,148 Stn Karlstad C 0
0
330,477 Vändskiva Karlstad C 0
0
330,480 Lokstall Karlstad C 0
0
330,540 Väg
0
0
330,650 Vägport Klaraborgsgatan 0
0
330,702 Väg
0
0
330,895 Bv 369 Sjötullen 1871
0
330,923 Vägport Älvgatan 1929
0
330,975 Bro Klarälven 1929

0
331,037 Bv 370 Strand 0
0
331,039 Vägport Strand 1929
0
332,200 Stn Ramgatan 0
0
332,570 Bv 371 Sanna 0
0
332,582 Väg Sanna 0
0
333,000 Vägport Bryngelsfjorden 1871
0
334,840 Bv 372 Trangärdstorp 0
0
334,990 Väg Trangärdstorp 0
0
335,000 Vägbro Bryngfjord 1871
0
336,700 Vägport Skåre 1932
0
336,790 Bv 373 Skåre 0
0
337,435 Hus 9 B Skåre 1919
1974
337,457 Stn Skåre 0
0
338,000 Bro Skåre 1871
0
338,066 Väg Östra Torp 0
0
338,090 Bv 374 Östra Torp 1871
1967
338,813 Bro Skåre Noret 1871 6 62 m 0
339,698 Bro Ilandaholm 1918 6 72 m 0
339,805 Väg Ilandaholm 0
0
339,830 Bv 375 Ilandaholm 0
0
342,000 Bv 376 Våle 0
0
342,020 Väg Våle 0
0
342,600 Vägport Hynboholm 0
0
343,045 Stn Hynboholm 0
0
343,990 Bv 377 Grönäs 0
0
344,000 Vägport Grönäs 1871
0
345,840 Bv 378 Klingerud 0
0
347,435 Väg Illbergstorp 0
0
347,580 Bv 379 Apertin 0
0
347,823 Stn Kil Nedre 0
0
348,095 Bv 380 Kil Nedre 0
0
348,743 Väg Svea 0
0
349,495 Stn Kil 0
0

Copyright © Stig Lundin 2008-2013