Stavnäs hlp
Skattkärr
* Väse

17 km från Karlstad 23 km från Kristinehamn Km  313,460 förs
Stavnäs håll- och lastplats öppnades 1909. Stavnäs var underställd Skattkärr station och hade kvinnlig platsvakt, åtminstone fram till 1953. Vid Stavnäs fanns sidospår så att godsvagnar kunde kopplas av. 
 

Foto från Sveriges Järnvägsstationer,  1949.

Järnväg
Öppnad 1869. Eldrift 1937.
1919
Fsp 10.

Vid Stavnäs fanns ett av järnvägens större grustag.

Grusgropspåren utgick från början från Stavnäs hållplats, västerut och sedan ut på den udde där det står Rud och Kärne. Gropspåren gick långt ut på udden, till och med nedanför kartbilden. Senare flyttades anslutningspunkten ut på gärdet i närheten av Björktorpet.


Länk till Eniro
Länk till hitta.se

kplv ..1931-1954.., obem ..1954-1970
År
Namn


Stavnäs: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2013