Götene station
Kinnemalma
* Vättlösa

10 km från Gössäter 18 km från Skara
Km 147,423
Götene förs
Ur Sveriges Järnvägsstationer, 1926: Klass 4.
Uppbörd ca 156.000 kr. Tjänstgöringstid 16 timmar. Övriga tjänstemän: 1 förste kontorsbiträde, 1 kontorsbiträde och 2 stationskarlar. Underlydande trafikplats: Vättlösa.

Municipalsamhälle. Åkerbruks-, skogs- och bergstrakt med ca 800 inv.

Municipalsamhälle 1918. 763 inv. år 1928, 811 inv. år 1932 och 1038 inv. år 1938.
Större industrier: AB Göteneds Mek Verkstad (gr 1907), tillv sågverks- och träförädlingsmaskiner. Götene Träindustri AB (gr 1923), tillv kylskåp, bilkarosser, möbler, byggnadsinredn, trähus m m.
Kvarnar, sågar, mejerier, bryggerier, torvströfabrik, kalkbrott.
Adolf André tillv karosserier till omnibussar.
Järnväg
Öppnad 1887. Till VGJ 1904. Till SJ 1948.
Busslinjer: Götene - Timmersdala, Götene - Lidköping, Götene - Enebacken - Lugnås, Götene - Kinne-Vedum, Götene - Vedum - Fullösa - Forshem - Österäng - Sjöberg - Lugnås.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins ..1908-1912.., 4 kl ..1918-1930, 3 kl 1930-1936.., 4 kl ..1942-1944, 5 kl 1/5 1944-1948, SJ: stm20 1948-1957, Ao14 1957-1962, Ao15 1962-1964, xst 1964-.....
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1887-1914 Johan Kjellgren 1842 SJB: schaktmäst 1868, LSSJ byggn: schaktm 1873, LSSJ: stkf 1874
1929

1914-1930 Karl Jörner 1873 GHB: elev 1889, stk 1890, SJ: kb 1896, VGJ: stf Gräfsnäs 1900 Pension 1930

1930-1944 Ivar Schütz 1881 Stf Lyrestad 1910 Pension 1944 1961

1944-1955 Birger Skog 1890 Stf Trollhättan 1922 (TNJ) Pension 1955 1979

1955-1963> Erik Lindhe 1901 Stf Tråvad 1949


Götene: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

VGJ * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015