Hälsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ


Hälsingborg - Hässleholms Järnväg (HHJ), 79 km, öppnades 1875.
År 1897 övertog HHJ Klippan - Röstånga Järnväg (KRJ), 19 km. Denna järnväg förlängdes med 21 km till Eslöv 1898.
Från 1928 skötte HHJ även trafiken på Ängelholm - Klippans Järnväg (EKJ).
HHJ förstatligades 1938 och tillhörde under några år de statliga järnvägsbolagen. Överförd till SJ 1940.
År 1943 infördes elektrisk drift på HHJ huvudlinje Hälsingborg - Hässleholm.


Västkustbanan * SSJ * EKJ * Södra stamb * CHJ * HMJ

Copyright © Stig Lundin 2004-2009