SSJ


Skåne - Smålands Järnväg (SSJ) öppnades i etapper. Den första delen, Kärreberga - Markaryd V, 56 km, öppnades 1894. En fortsättning Markaryd V - Strömsnäsbruk, 14 km, följde 1897. Den sista delen, Strömsnäsbruk - Ljungby - Värnamo, 78 km, var klar 1899.
Tågen utgick från Åstorp nära Kärreberga.
SSJ förstatligades 1939 och drevs till en början som statligt bolag. Överförd till SJ 1940.


HHJ * EKJ * HMJ * MaVJ * KVBJ * HNJ * GBAJ

Copyright © Stig Lundin 2004