KVBJ


Smalspårig järnväg från Karlshamn till Vislanda öppnad för trafik 1874. xx km lång. Till SJ 1943.


HBJ * SSJ * HKJ * BKB

Copyright © Stig Lundin 2004