Linjen Ruda - Älghult

KBJ MÅJ ÖVJ

Km  Anläggning Namn Anm
32,892 Station Ruda

35,731
Alebo

37,149 Håll- o lastplats
Basthult Fd Elmhultsbro
41,125 Station
Sinnerskog

43,253
Håll- o lastplats
Allgunnen

49,580
Håll- o lastplats
Grönlid

53,798
Håll- o lastplats
Torsmåla

56,508
Station Skoghult


63,501
Station
Fröseke


70,464
Håll- o lastplats
Rydefors


72,835
Station
Hohultslätt


Håll- o lastplats
Åkerslund


79,392
Station Älghult


ROJ hemsida * Linjekarta Ruda-Älghult * Linje och stationer Oskarshamn-Ruda

Copyright © Stig Lundin 2001-2014