Österbybruk station
Dannemora
* Knaby

3 km från Dannemora 19 km från Gimo Km 3,615
 Österbybruk förs

Österbybruk station våren 1999. Den numera normalspåriga järnvägen passerar stationshuset som om det vore ett vanligt bostadshus.

Bangårdsritning

Järnväg
Öppnad 1878. Till SJ 1959. Persontrafiken nedlagd 1960,

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Bv 1878-1917, 2 kl 1936, 3 kl 1946-1947.., SJ:tpl 1951-1970
Ej poststation ..1930-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1878-1904
Erik Aigust Jansson
1850

Banmäst Gimo 1904

Familjen
1904-1917
Joel Nordlander
1879
från Morkarla
Kvar som bv 1917

Familjen
1917-1948 David Öhrn 1885 Stk Hargshamn 1901 Pension 1949

1949-1951 Meinar Edlund 1897 Stf Hargshamn 1943 Stf Hallstavik 1951

1951-1970 Harry Lönnbom 1923 Stk Österby 1946 Jxp Gimo 1970

Österbybruk: Sida 2
Övr pers verkstaden Trafik Banvakter Tidtab 1912
Tidtab 1925

DHJ * Karta DHJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015