Trafik och händelser vid DHJ

År
1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1894, 1895-1899, 1900-1904, 1905-1909, 1910-1914, 1915-1919, 1920-1924,
1925-1929, 1930-1934, 1935-1939, 1940-1944, 1945-1949, 1950-1954, 1955-1959, 1960-1964, 1965-1969, 1970-1974,
Tidtabell
Dannemora-Hargshamn 1912 1925
Organisation
Styrelse Trafik Maskin Ban
Statistik
Tågkm Persontrafik Godstrafik Personal


DHJ

Copyright © Stig Lundin 2004-2005