Årsta - Ångelsta hlp


Uppsala Östra
* Skölsta

4 km från Uppsala Ö
29 km från Faringe
Km
Km 111,070
Vaksala förs
Bangårdsritning 1911
Järnväg
Öppnad 1876. Till SRJ 1908. Till SJ 1959. Persontrafiken nedlagd 1967, godstrafiken 1977. Museijärnväg.

Årsta på Wikipedia

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Banvakter:
1 Årsta
2 Skölsta
Platsvakter:
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Död
Anm


1946- R L S Fredén (plv) 1919


Årsta: Sida 2 Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925

ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015