Selknä hp
Lövstahagen
* Löt

2,7 km från Marielund  3,3 km från Länna Km 97,34
Funbo förs


Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Knappt 1 km öster om Selknä, vid Byvsjön, låg växeln till ULJ grusgropspår. Spåret gick åt sydväst från "nä" i Bottenängen. Spåret var ungefär 1 km långt och slutade vid Längängen. Idag går vägen till Fjällnora alldeles intill. Grusgropspåret viker av mot sydväst-syd, länk till Eniro

Spåret till själva grusgropen försvann på ett tidigt stadium, men biten närmast huvudspåret fanns kvar som lastspår, "Selknä lastplats". Läget var bra invid det som då var stora landsvägen. Landsvägen gick då söder om järnvägen från Selknä hp till Råberg bv. Bevakningen av detta lastspår sköttes av banvakt nr 5, som bodde vid Råberg, ytterligare någon km österut mot Länna. Senare flyttades lastplatsen västerut närmare Selknä, till under "B" i Bottenängen, nära sjöns norra spets. Länk till Eniro

Vid Selknä korsade "stora" landsvägen mot Länna järnvägen ända fram till i början av 1930-talet, då nuvarande väg mot Länna byggdes. Eftersom sikten var dålig vid Selknä, var vägövergången bevakad med grindar som var stängda över järnvägen då tåg ej kom. Till en början sköttes grindbevakningen av "enkan Fredriksson", dvs Katarina Charlotta Hellénius, född 1831, gift med framlidne E G Fredriksson. Sedan "enkan Fredriksson" avlidit 1883, togs grindbevakningen över av hennes då 17-åriga dotter Anna, född 1866. Lönen för detta arbete uppgick till 96 kr/år. I praktiken var det Anna som skött grindbevakningen sedan 1881, och Anna Fredriksson kom så att svara för grindbevakningen vid Selknä ända till år 1922 då ljud- och ljussignaler sattes upp vid vägkorsningen.

Någon hållplats fanns ursprungligen inte vid Selknä, utan det var först år 1904 som tågen började stanna där. En hållplatskur uppfördes 1917, samtidigt som hållplatsen flyttades ca 200 meter österut.

Selknä: Sida 2 Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015