Marielund station
Gunsta
* Lövstahagen

15 km från Uppsala Östra 18 km från Faringe Km 14,5
Km 100,026
Funbo förs
Bangårdsritning 1911
Järnväg
Öppnad 1876. Till SRJ 1908. Till SJ 1959. Persontrafiken nedlagd 1967, godstrafiken 1977. Museijärnväg.


Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Bv 1876-1907, stfm 1907-1912.., 2 kl ..1913-1927, stk 1928-1938, stfm 1938-1948, 1 kl 1948-1958, SJ: obem hlp ..1964-.....
Ej poststation ..1897-....., Post ..1916-1950..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1876-1917 P A Pettersson 1850 ULJ byggn 1875 Pension 1917 1931
Familjen
1918-1927 August Nilsson 1870 Stk Faringe 1900 Stf Almunge 1928 1949
Familjen
1928-1931 Johan Karlsson 1868 Stk Almunge 1905 Pension 1931 1951
Familjen
1931-1944 Karl Bergström 1883 Stf Bärby 1929 Pension 1944 1947
Familjen
1944-1954 Erik Karlsson 1908 Stk Vallentuna 1939 Stf Kårsta 1954 1996
Familjen
1954-1958 Bengt Andersson 1918 Knt Rimbo

Familjen
Marielund: Sida 2 Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

ULNJ * Karta ULNJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015