Svenska järnvägsstationer   -    Å
Z
* Ä


Stationens namn börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


Sammanställningen omfattar stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.
Station: Trafikplatsens namn (vissa klickbara). Järnväg: Signatur på ägande järnväg. Del: Järnvägsdel (stambana, tidigare EJ). Tab: Tidtabellsnummer i Sveriges kommunikationer.

Station Järnväg Del Tab
Åby SJ
120
Åbydal DONJ
86
Åbyggeby GOJ
85d
Ådalsliden SJ
12
Åhus CHJ ÖSJ 232
Åhushamn CHJ

Åhylte HNJ
196
Åkarp SJ
121a
Åkeholm KVBJ
230
Åkersberga SRJ
93
Åkers Runö SRJ
93
Åkers styckebruk NrSlJ
114
Åkulla VbÄJ
196
Ålandsdal SJ NSb 35
Ålberga SJ
120
Åled HNJ
191
Ålem KBJ
206
Ålshult KVBJ
230
Ålsäng TGOJ ÖKJ 62
Åminne SSJ
245
Åmotfors SJ
109
Åmsele SJ
14
Åmål BJ
53
Ånge SJ
35
Ångsta SJ
37
Ånimskog BJ
53
Ånn SJ
18
Åre SJ
18
Årena VJ HvMJ 198
Århult HMJ
246
Årjäng DVVJ
54
Årskogen OKB
85
Åryd CWJ
182
Årås NBsJ
111
Åsa SJ GHB 126a
Åsaka VGJ TNJ 167
Åsarna SJ
37
Åsarp VCJ
194
Åsbo-Össjö EKJ
248
Åsbro SJ HMMJ 107
Åsby KURJ
82
Åseda VÅHJ
223
Åsen HBJ
230
Åsensbruk DVVJ
56
Åshammar SJ NSb 35
Åskilje SJ
14
Åskloster SJ GHB 126a
Åskott SJ
15
Åsljunga SSJ
245
Åssjöbo DHdJ
38
Åstarpsjö FJ
195
Åstorp HHJ
250
Åsträsk SJ
10
Åsumtorp CHJ ÖSJ 235
Åsunden VCJ
194
Åsvittinge VB
141
Åtvidaberg NVHJ
144
Åäng KVBJ ViBJ 230


Stig Lundins historiska hemsida * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 2000-2002