Svenska järnvägsstationer   -    P
O
* Q


Stationens namn börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


Sammanställningen omfattar stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.
Station: Trafikplatsens namn (vissa klickbara). Järnväg: Signatur på ägande järnväg. Del: Järnvägsdel (stambana, tidigare EJ). Tab: Tidtabellsnummer i Sveriges kommunikationer.

Station Järnväg Del Tab
Pakkoselet SJ
5
Pansartorp HFJ
83
Partille SJ
124a
Persberg MVJ
38
Persnäs ÖJ BBJ 209
Perstorp HHJ
250
Piksborg HBJ
230
Pilgrimstad SJ
18
Piteå SJ
10a
Polcirkeln SJ
1
Porjus SJ
5
Porla SJ NVSb 109
Prässebo BJ
53
Prästköp NÖJ
131
Prästmon HdSJ
19
Putsered MaVJ
246
Påarp HHJ
250
Pålsboda SJ VSb 124
Påryd LCJ
207


Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 2000-2002