Svenska järnvägsstationer   -    Y
X
* Z


Stationens namn börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


Sammanställningen omfattar stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.
Station: Trafikplatsens namn (vissa klickbara). Järnväg: Signatur på ägande järnväg. Del: Järnvägsdel (stambana, tidigare EJ). Tab: Tidtabellsnummer i Sveriges kommunikationer.

Station Järnväg Del Tab
Ydrefors NVHJ

Ystad YJ YEJ 259
Ytterby SJ
175
Ytterhogdal SJ

Yttermalung MVJ

Yttersjön SJ

Ytterån SJ

Yxenhult SSJ

Yxnanäs NAEJ

YxningenStig Lundins historiska hemsida * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 2000-2002