Svenska järnvägsstationer   -    Ä
Å
* Ö


Stationens namn börjar på:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


Sammanställningen omfattar stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.
Station: Trafikplatsens namn (vissa klickbara). Järnväg: Signatur på ägande järnväg. Del: Järnvägsdel (stambana, tidigare EJ). Tab: Tidtabellsnummer i Sveriges kommunikationer.

Station Järnväg Del Tab
Ädelfors VJ HvMJ 198
Älandsbro HdSJ
19
Älgarås SJ
124
Älghultsby VÅHJ ÖVJ 197
Älgviken SNJ
87
Älmeboda NAEJ
205
Älmhult SJ
121
Älvan MÖJ
138
Älvdalen GDJ
50
Älvestorp SEJ

Älvho OHJ
37
Älvkarleö UGJ
36
Älvros SJ
37
Älvsby SJ
10
Älvsered FJ
195
Älvsjö SJ
116
Älvängen BJ
53
Ändebol SJ
120a
Äng SJ SSb
Ängebacken UVHJ
180
Ängelholm SJ SHJ 126
Ängelholms värn EKJ

Ängelsberg SWB
71
Änggruvorna NKlJ
61
Äppelbo

38a
Ärla NrSlJ
114
Äskekärr VGJ MKJ 161
Äsperöd YJ YEJ 259
Äspinge CHJ ÖSJ 234
Äspås LSSJ
158b
Äspö YJ BÖJ 270
Ätrafors FJ
195
Ätran HNJ
196


Stig Lundins historiska hemsida * Enskilda järnvägars signaturer

Copyright © Stig Lundin 2000-2002