Linjen Rimbo - Norrtälje

Stockholm-Rimbo
Rimbo-Uppsala Ö
Rimbo-Hallstavik

Km  Anläggning Namn År
Anm
55,148 Station Rimbo
55,459


Bv 15 Rimbo 


55,824 Bro Vallbyån
5,90 m. Ny överbyggnad 1910
58,680 Hållplats Kundby


59,525
Bv 16
Lövhamra
1884
44, SJ bv 123

62,8 Bv 17 Finsta 1884
44, SJ bv 124
62,872
Väg
Finsta

Fällbommar

63,060 Station Finsta

478 m sidospår 1960
63,260
Väg
Finsta
63,265, Fällbommar

64,991 Väg Syninge


65,292 Bv 18 Syninge 1910
46,  SJ bv 125
65,335 Station Syninge
65,330
355 m sidospår 1960
65,460
Väg
65,757 Väg Syninge
Ljus- o ljud

69,365 Bro Sättra mosse I


69,551 Bro Sättra mosse II


70,3 Bro Bergbybäcken


71,135 Håll- o lastplats Malsta
Hållplatsstuga 1946
71,170 Bv 19 Malsta 1884
44, SJ bv 126
71,180 Väg Malsta hp
71,175

71,470 Väg Malmstavägen


72,480 Väg Malsta kyrka
Ljus- o ljud

72,715 Bro Västra Holmängen
4,94 m. Ny överbyggnad 1910
72,740
Väg
73,355 Bro Östra Holmängen
5,0 m. Ny överbyggnad 1910
74.376
Bv 20 Nånö 1884
44, SJ bv 127
74,450
Vägbro
Nånö
1932
74,480

76,180
Väg
Slakthusvägen

Fällbommar

76,655
Väg
Baldersgatan

Fällbommat

76,8 Station Norrtälje
Modern o tillbyggn 1942-43


Norrtälje
Bangård 76,670 - 76,965 2650 m sidospår 1960

ULNJ hemsida * SRJ hemsida * Karta Rimbo-Norrtälje * Karta Rimbo-Uppsala Ö

Copyright © Stig Lundin 2001-2010